FANDOM


Ihmiskunta on aina pyrkinyt tallentamaan omaa historiaansa. Hallitsijoiden päätöksiä on hakattu kivitauluihin ja merkitty papyrusrulliin, tärkeitä tapahtumia ikuistettu maalauksiin ja piirroksiin.

Vanhan ajan pergamentit olivat ainutkertaisia ja ne piti jäljentää käsin kopioimalla. Vain munkeilla oli siihen aikaa ja kärsivällisyyttä, muiden työpäivä kului elannon hankkimiseen. Suurin mullistus tapahtui keskiajalla kirjapainotaidon mullistaessa tiedon levittämisen. Se paransi oleellisesti myös tiedon säilyvyyttä: kun kirjasta oli olemassa useita kappaleita, yhden tuhoutuminen ei enää ollut korvaamaton menetys.

Tämän päivän digiaika on mennyt toiseen äärimmäisyyteen. Valtava määrä dataa saadaan kopioitua yhtä nappia painamalla. Lukemattomia tärkeitä tiedostoja on tallennettu vanhoille levyille, nauhoille, levykkeille ja unohdettu käytöstä poistettuihin tietokoneisiin. Tietoa on joka paikassa, mutta miten sen löytää? Pystyykö tietoa lukemaan ja tulkitsemaan?

Tekninen kehitys on niin nopeaa, että monet tietovälineet vanhenevat käsiin. Pahimmassa tapauksessa tallenne muuttuu käyttökelvottomaksi jo alle kymmenessä vuodessa. Historian - tai edes ihmiselämän - näkökulmasta aika on luvattoman lyhyt.